Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

LINKS

Parocca ta' Sant' Andrija Appostlu - Hal Luqa - http://www.luqaparish.com/

 

Soc. Fil. l'Unione A.D. 1880 - Hal Luqa - http://www.unionbandmalta.org

 

Ghaqda Muzikali Santa Marija - Hal Ghaxaq - http://www.santamarijaghaxaq.com

 

Bazilika tal-Porto Salvo (San Duminku) - Valletta - http://www.sanduminku.com

 

Il-Knisja Arcipretali u Santwarju tal-Mosta - http://www.freewebs.com/mosta_rotunda/

 

Socjeta' Sant' Andrija - Hal Lija - http://www.santandrijalija.com

 

Festa ta' San Duminku - Vittoriosa - http://www.stdominic-vittoriosa.com/

 

Festa ta' Santa Marija - Mqabba - http://www.freewebs.com/santamarija_mqabba

 

Kolleggjata u Santwarju ta' Marija Immakulata - Bormla - http://www.cospicuaparish.org.mt

 

Festa ta' l-Immakulata Kuncizzjoni - Bormla - http://www.festabormla.cjb.net/

 

Festi Solenni tal-Gimgha Mqaddsa - Bormla - http://www.freewebs.com/gfbormla/

 

Festi Solenni tal-Gimgha Mqaddsa - Valletta - http://www.freewebs.com/gimghalkbiravalletta/

 

Knisja Arcipretali ta' San Publiju - Floriana - http://florianaparish.cjb.net/

 

Knisja Arcipretali ta' San Gorg Martri - Hal Qormi - http://www.parroccasangorg.org/

 

Hal Ghaxaq u l-Festi tieghu - http://www.freewebs.com/festighaxaqmain/

 

Ghaqda tal-Pawlini - Valletta - http://www.sanpawlmalta.com

 

Il-Festa ta' Haz-Zabbar - http://www.freewebs.com/pullicino/

 

Il-Festa ta' Marija Immakulata - Bormla - http://www.freewebs.com/mat_812/

 

Circolo San Giuseppe - Filarmonika Sagra Familja - Kalkara - http://www.geocities.com/sagrafamilja/

 

Blue Star Promotions - Rabat - http://www.freewebs.com/blue_rabat

 

Grupp Organizzattiv - Mejda ta' l-Appostli, Mellieha - http://www.mejdatal-appostlimellieha.com

 

Ghaqda Festi Esterni - Fgura - http://www.freewebs.com/fgurakfe

 

Il-Kult ta' San Mikiel Arkanglu - http://www.freewebs.com/archangelmike/

 

Il-Belt Pinto - Hal Qormi - http://www.cittapinto.com

 

Il-Gimgha l-Kbira f'Rahal Gdid - http://www.freewebs.com/goodfriday-rahalgdid/

 

Wirjiet tal-Gimgha l-Kbira - http://www.holyweekmalta.com

 

Wirja tal-Gimgha Mqaddsa - St. Venera- http://www.freewebs.com/holyweeksantavenera/

 

Grupp ta' l-Armar 6 ta' Dicembru - Siggiewi - http://www.armarsiggiewi.com/

 

Festa tal-Madonna ta' Lourdes - San Gwann - http://www.festasangwann.info

 

Taghrif dwar ir-rahal tan-Nadur (Gawdex) - http://www.nadurjana.com/

 

Xoghol ta' Sfumar - www.freewebs.com/sfumar/

 

Ghaqda ta' l-Armar - Hal Tarxien - http://www.stillieritarxien.com/

 

Mudell ta' Knisja ta' Mario Gauci - http://www.freewebs.com/mariogauci/

 

Festa ta' Marija Immakulata, Hamrun - http://www.festakuncizzjonihamrun.com/

 

Festa tal-Madonan tal-Karmnu - Balluta - http://www.freewebs.com/sliemaoutsiders

 

Ghaqda Hbieb tal-Presepji - http://www.presepjumalta.org

 

Kappelli Maltin - http://www.kappellimaltin.com

 

Vampa Organisations - http://www.freewebs.com/vampaorg/

 

Festa tal-Madonan ta' Fatima - G'Mangia - http://www.festafatima.com

 

Festa ta' Marija Assunta - Rabat, Ghawdex - http://www.freewebs.com/festasantamaria/index.htm

 

Centru 19 ta' Novembru 1944 - Cospicua - http://www.freewebs.com/kuncizzjoni812/index.htm

 

Festa tal-Madonna tal-Karmnu - Fgura - http://www.fgurakfe.cjb.net

 

Festa tal-Madonna ta' Loreto - Ghajnsielem - http://www.gsmyouths.com

 

Knisja ta' Marija Anunzjata - Gudja - http://www.freewebs.com/gudjamalta/

 

Il-Bottegin ta' San Martin Art Studio - http://www.freewebs.com/ilbottegintasanmartin

 

Fratellanza tas-Sagrament, Tarxien - http://www.freewebs.com/sagrament/

 

L-artist Anthony Farrugia - http://www.claywork.co.nr/

 

Ghaqda Wirja tal-Gimgha l-Kbira, San Gwann - http://www.sentenzaqawmien.webs.com

 

Knisja San Martin, Bahrija - http://www.sanmartinbahrija.com

 

Il-Gimgha l-Kbira f'Malta - http://goodfridaymalta.webs.com/index.htm

 

Arcikonfraternita' tac-Cintura u San Anton - http://www.freewebs.com/amcsaa-rabat/index.htm

 

Kumpanija Teatrali Dumnikani Beltin - http://www.freewebs.com/kumteatralidumnikanibeltin/index.htm

 

Banda Konti Ruggieru - Rabat - http://countrogerband.com/

 

Kappelli Maltin - http://www.kappellimaltin.com/

 

Wirja tal-Gimgha l-Kbira, Rabat - http://www.holyweekrabatderek.webs.com

 

Ghaqda Wirjiet Parrocca San Guzepp Haddiem, B'Kara - http://www.wirjasgh.webs.com

 

L-Artisti Camilleri Cauchi - http://www.camillericauchi.com


 

Wirja Parrocca Kristu Re', Paola - http://www.wkrp.comli.com

 

 

L-Arcidjocesi ta' Malta - http://www.maltachurch.org.mt

 

Id-Djocesi ta' Ghawdex - http://www.gozodiocese.org

 

L-Istat tal-Vatikan - http://www.vatican.va

 

Taghrif Generali

http://www.aboutmalta.com

http://www.searchmalta.com